covid-19 news

“ผู้ประกันตน” ยังไมไ่ด้รับสิทธิ เยียวยารอบ 2 www.sso.go.th ทำยังไงเช็คจบที่นี่

“ผู้ประกันตน” ยังไมไ่ด้รับสิทธิ เยียวยารอบ 2 www.sso.go.th ทำยังไงเช็คจบที่นี่ ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th สถานะเปลี่ยน “ไม่ได้รับสิทธิ” เงินเยียวยารอบ 2 ต้องทำอย่างไร ยื่นทบทวนได้วันไหน เช็คเลย ครบจบที่นี่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สรุปวันโอนเงินเยียวยา รอบ 2 แล้ว ย้ำเตือน ม.33 ม.39 ม.40 อย่าลืม ยื่นทบทวนสิทธิ ซึ่ง สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ นายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามที่รัฐบาลประกาศ แล้วยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 9 ประเภทกิจการ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ …

“ผู้ประกันตน” ยังไมไ่ด้รับสิทธิ เยียวยารอบ 2 www.sso.go.th ทำยังไงเช็คจบที่นี่ Read More »