อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

นายกเมืองพัทยา

ชัชชาติ เสนอนายกเมืองพัทยา นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ให้ครบวาระ

ชัชชาติ เสนอนายกเมืองพัทยา นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ให้ครบวาระ

ชัชชาติ เสนอนายกเมืองพัทยา นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ให้ครบวาระ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านการประชุมระบบทางไกล จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา สำหรับวิธีการเลือกมี 2 แบบ คือ การตกลงกันเอง กับการลงคะแนน โดย นายชัชชาติ เสนอให้ใช้วิธีตกลงกันเอง และเสนอให้นายกเมืองพัทยา ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อจนครบวาระที่เหลือ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้นทำหน้าที่อยู่ จนกระทั่งมีประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตำแหน่งจึงว่างลง และวันนี้จึงจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง

Pattaya Music Festival 2021

ใครไปเที่ยวมาบ้าง คืนนี้อีกคืน “Pattaya Music Festival 2021”

ใครไปเที่ยวมาบ้าง คืนนี้อีกคืน “Pattaya Music Festival 2021” การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในวันนี้ นอกจากเน้น ความสุข สนุก สนาน และประทับใจแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ วันนี้ 6 พ.ย.64 เป็นวันที่สองของงานเทศกาลดนตรี PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021 คอนเสิร์ตแรกของประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักมานาน ซึ่งเมื่อวาน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมกันเปิดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม 1.เพื่อสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น 2.เพื่อสร้างงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริม  การท่องเที่ยวระดับประเทศ 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีระดับประเทศ 4.เพื่อกระตุ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เน้นย้ำให้ทุกคนดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ดี เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับ ที่ต้องเฝ้าระวัง การท่องเที่ยวแบบ …

ใครไปเที่ยวมาบ้าง คืนนี้อีกคืน “Pattaya Music Festival 2021” Read More »