กรมควบคุมโรค ไม่พบโควิคสายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB

กรมควบคุมโรค ไม่พบโควิค สายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB

กรมควบคุมโรค ไม่พบโควิค สายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวว่า จากรายงานข่าวในต่างประเทศได้มีการตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนตัวใหม่ สายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB โดยระบุว่า สามารถแพร่เชื้อได้เร็วนั้น กรมควบคุมโรค ขอยืนยันว่า ประเทศไทยยังไม่พบโควิด-19 สายพันธุ์ BQ.1.1 และจากการเฝ้าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังไม่มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย โดยปัจจุบันสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.5 ซึ่งแนวโน้มสอดคล้องกับทั่วโลกที่มีการระบาดของสายพันธุ์ BA.5 เป็นสายพันธุ์หลัก นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า “แม้ในขณะนี้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง ประกอบกับในหลายพื้นที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แต่ยังคงมีมาตรการที่สำคัญ โดยเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับชีวิตวิถีใหม่ คือ มาตรการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่เสี่ยง ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากติดเชื้อโควิด-19 ให้รักษาตามอาการ ถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้กินยาตามอาการ และแยกตัวเอง 5 วัน หากจำเป็นต้องเดินทาง หรือไปทำงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หากมีอาการมากขึ้นให้ไปพบแพทย์ และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังเป็นตัวช่วยที่ลดความรุนแรงของโรคได้” …

กรมควบคุมโรค ไม่พบโควิค สายพันธุ์ BQ.1.1 และ XBB Read More »