GSB ธนาคารออมสิน

“GSB ธนาคารออมสิน” ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ล้านละ 2,000

“GSB ธนาคารออมสิน” ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ล้านละ 2,000 กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า “ออมสิน” จัดแคมเปญสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ พร้อมวงเงินพิเศษ ดอกเบี้ย 0% ล้านละ 2,000 บาท แบ่งเบาภาระช่วง โควิด-19 ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน “ออมสิน” เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง หลายคนตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ในขณะที่ภาระที่แบกรับอยู่ยังไม่หมดไป อีกหนึ่งทางออกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและหนี้สินต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง และช่วยเหลือให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ คือ สินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า เงื่อนไขพิเศษ เมื่อกู้สินเชื่อบ้านกับ ธนาคารออมสิน ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ ให้เริ่มผ่อนปีหน้า ผ่อนต่อเดือนที่ต่ำมาก ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนี้ต่าง ๆ แคมเปญ “ออมสิน” กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ประกอบด้วย สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือ รีไฟแนนซ์ แบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย …

“GSB ธนาคารออมสิน” ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ล้านละ 2,000 Read More »