ท่าอากาศสุวรรณภูมิเตือนผู้โดยสาร ห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น

ท่าอากาศสุวรรณภูมิเตือนผู้โดยสาร ห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น