ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้

ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้

ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง ยกเว้นค่าผ่านทาง หรือ เปิดให้ “ขึ้นทางด่วนฟรี” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน  ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) …

ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้ Read More »