กรมอุตุฯ เตือนมรสุม คลื่นลมแรง ฝนฟ้าคะนองบริเวณทะเลอันดามัน

กรมอุตุฯ เตือนมรสุม คลื่นลมแรง ฝนฟ้าคะนองบริเวณทะเลอันดามัน