ดราม่า โรงงเรียนประกาศทดสอบเด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียน ห้ามร้องไห้โดนหักคะแนน

ดราม่า โรงเรียนประกาศทดสอบเด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียน ห้ามร้องไห้โดนหักคะแนน