อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สพฐ. จัดโครงการ MOE Safety Center เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติ

สพฐ. จัดโครงการ MOE Safety Center เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติ

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า

“สพฐ.ได้เปิดโครงการ MOE Safety Center โดยได้รับความร่วมมือจาก 8 กระทรวง 2 หน่วยงานในการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาทุกมิติ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา สำหรับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถแจ้งเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตลอดเวลาผ่าน
MOE Safety Platform”