อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"GSB ธนาคารออมสิน" ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ล้านละ 2,000

GSB ธนาคารออมสิน01

กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า “ออมสิน” จัดแคมเปญสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ พร้อมวงเงินพิเศษ ดอกเบี้ย 0% ล้านละ 2,000 บาท แบ่งเบาภาระช่วง โควิด-19 ปลดล็อกหนี้ ใช้จ่ายฉุกเฉิน

ออมสิน” เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง หลายคนตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ในขณะที่ภาระที่แบกรับอยู่ยังไม่หมดไป อีกหนึ่งทางออกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและหนี้สินต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง และช่วยเหลือให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ คือ สินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

เงื่อนไขพิเศษ เมื่อกู้สินเชื่อบ้านกับ ธนาคารออมสิน

ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

  • ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ ให้เริ่มผ่อนปีหน้า
  • ผ่อนต่อเดือนที่ต่ำมาก
  • ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนี้ต่าง ๆ

แคมเปญ “ออมสิน” กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ประกอบด้วย

  • สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือ รีไฟแนนซ์
  1. แบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน โดยในเดือนที่ 10 – 12 ผ่อนล้านละ 2,000 บาท
  2. แบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน โดยในเดือนที่ 7 – 12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาท

ทั้ง 2 แบบ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.50% ต่อปี

ลูกค้าที่รีไฟแนนซ์ จะได้สิทธิในการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคสูงสุด 5 ล้านบาท

  1. เงินกู้ระยะยาว (LT) ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 90% ต่อปี
  2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อัตราดอกเบี้ยปีแรก 75% หลังจากนั้นคิด MOR+1.00% ต่อปี (MOR ธนาคารออมสินปัจจุบัน = 5.995%)
  • สินเชื่อบ้าน เพื่อซื้อ สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% 6 เดือนเช่นกัน ซึ่งในเดือนที่ 7 – 12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาท เท่านั้น โดยธนาคารไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใด

หมายเหตุ

  • ลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 9 เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

สามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115