อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

หมอยงชี้โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 มีแนวโน้มพุ่ง ติดง่ายมาก-เหตุเชื้อแพร่กระจาย

หมอยงชี้โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 มีแนวโน้มพุ่ง ติดง่ายมาก-เหตุเชื้อแพร่กระจาย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า

โควิด- 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในประเทศไทย จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ ในการติดตามสายพันธุ์โอมิครอน ที่พบในเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นว่าสายพันธุ์ที่พบทั้งหมด เป็นสายพันธุ์ โอมิครอน ส่วนใหญ่ที่พบยังเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.1 ในเดือนก.พ.นี้มีแนวโน้มที่พบ สายพันธุ์ BA.2 เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด (จากรูป) สายพันธุ์ BA.2 ไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่จะติดต่อง่ายขึ้นกว่าสายพันธุ์ BA.1 และจะเป็นเหตุ ให้การแพร่กระจายของโรคได้มากขึ้น

ขณะที่ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า

น้องสาวโอไมครอน BA.2 แพร่เร็วกว่าเก่งกว่า จะคลองตลาดแทนโอไมครอน หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน จากวัคซีนได้ดีกว่า เพิ่มจำนวนได้มากกว่าและการศึกษาในสัตว์ทดลองเกิดโรคได้รุนแรงกว่า ตามบุญ กรรม