อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ เสียชีวิตสูงขึ้นกว่าปีก่อน กทม.มากที่สุด

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ เสียชีวิตสูงขึ้นกว่าปีก่อน กทม.มากที่สุด

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมประจำวันที่ 17 เม.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

 • เกิดอุบัติเหตุ 188 ครั้ง

 • ผู้บาดเจ็บ 171 คน

 • ผู้เสียชีวิต 31 ศพ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 40.69
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.81

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.11
 • รถปิกอัพ 7.37

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 47.34 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 27.66 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 85.64 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 17.01-18.00 น. ร้อยละ 11.17 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 17.33

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และเพชรบุรี จังหวัดละ 8 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด

 • เพชรบุรี 9 คน
 

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด

 • กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร พระนครศรีอยุทธยา ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลำปาง สงขลา และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 ราย

เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,895 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,134 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 372,032 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 59,049 รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 16,503 ราย ไม่มีใบขับขี่ 15,366 ราย

จุดตรวจ

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (วันที่ 11-17 เม.ย. 2565)

 • เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 1,869 คน
 • ผู้เสียชีวิต 278 ศพ

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด

 • เชียงราย 66 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด

 • เชียงใหม่ 63 คน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด

 • กรุงเทพมหานคร 13 ศพ

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ปัตตานี ยะลา ระนอง สมุทรสาคร และสิงห์บุรี

ข้อมูล

โยทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยความทุ่มเทและเสียสละ