อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,769 ราย ป่วยหนัก 764 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ศพ

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,769 ราย ป่วยหนัก 764 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ศพ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

ติดเชื้อในประเทศ 1,769 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 0 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 1,305 ราย
หายป่วยสะสม 4,596,636 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)

อยู่ระหว่างรักษาตัว 17,554 ราย แบ่งเป็น
 • ในโรงพยาบาล 9,157 ราย
 • โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 8,397 ราย
 • ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 764 ราย
 • ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 383 ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 ศพ
ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 32,222 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
อัตราครองเตียงระดับ 2-3 คิดเป็น 13.5%
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,646,412 ราย

สถานการณ์โคสิด19

สำหรับผู้ติดเชื้อ 1,769 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,769 ราย
  • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 0 ราย
  • เรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
  • ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย

สถานการณ์โคสิด19

ขณะที่ยอดการตรวจ ATK กระทรวงสาธารณสุข มีการรายงานเป็นสัปดาห์ มีผู้ติดเชื้อ หรือผล ATK เป็นบวก ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 ส.ค. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 204,250 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 7,528,141 ราย

สถานการณ์โคสิด19