อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

โควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบยังคงสูง ติดเชื้อใหม่มากว่า 1 พันราย

โควิดวันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบยังคงสูง ติดเชื้อใหม่มากว่า 1 พันราย

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,125 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,125 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,447,874 ราย สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 674 ราย ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 1,024 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,459,815 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย และมีผู้เสียชีวิต 13 ศพ เสียชีวิตสะสม 10,893 ศพ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ภาพประกอบ