อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อ 2 ระบบเพิ่มเกือบเท่าตัว เยอรมนีติดเชื้อมากสุดในโลก

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อ 2 ระบบเพิ่มเกือบเท่าตัว เยอรมนีติดเชื้อมากสุดในโลก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • ติดเชื้อในประเทศ 7,650 ราย
 • ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย
 • รักษาหายเพิ่มขึ้น 9,322 ราย
 • หายป่วยสะสม 4,237,692 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)
 • อยู่ระหว่างรักษาตัว 78,274 ราย แบ่งเป็น
 • ในโรงพยาบาล 28,343 ราย
 • โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 49,931 ราย
 • อาการหนัก 1,387 ราย
 • ใส่เครื่องช่วยหายใจ 690 ราย
 • อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 18.0%
 • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 56 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,252 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
 • ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,345,218 ราย
 • ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 24 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อ 7,650 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

 • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,587 ราย
 • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 21 ราย
 • เรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย
 • ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย

รายงานในประเทศ

รายใหม่

ไทย24

โดยสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อ 595,297 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตรวม 1,712 ศพ โดยติดเชื้อมากที่สุดวันนี้เป็นประเทศเยอรมนี จำนวน 104,449 ราย

ส่วนยอดการตรวจ ATK วันที่ 9 พ.ค. 65 ตามการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข มียอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจำนวน 9,736 ราย โดยจำนวนนี้ไม่รวมในการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ ซึ่งยืนยันผลด้วย RT-PCR เมื่อรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 7,650 ราย จะเท่ากับมีผู้ติดเชื้อ 17,386 ราย

สำหรับ 5 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร 2,463 ราย
 2. ขอนแก่น 308 รา
 3. มหาสารคาม 241 ราย,
 4. อุบลราชธานี 238 ราย
 5. บุรีรัมย์ 232 ราย

จังหวัด