อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้  ไทยอยู่ที่ 24 ของโลก

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้  ไทยอยู่ที่ 24 ของโลก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • ติดเชื้อในประเทศ 8,081 ราย
 • ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 15 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย
 • รักษาหายเพิ่มขึ้น 10,588 ราย

หายป่วยสะสม 4,204,483 ราย (ตั้งแต่ปี 2563) อยู่ระหว่างรักษาตัว 91,279 ราย แบ่งเป็น ในโรงพยาบาล 29,346 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 61,933 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 54 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,088 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)

 • ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,324,850 ราย
 • ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 24 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อ 8,081 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

 • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,038 ราย
 • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 24 ราย
 • เรือนจำ/ที่ต้องขัง 15 ราย
 • ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย

โดยสถานการณ์ทั่วโลกนั้นวันนี้มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ 406,474 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตรวม 1,008 ศพ โดยติดเชื้อมากที่สุดเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา

ทางด้านส่วนยอดการตรวจ ATK ของวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ตามการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข มียอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจำนวน 10,055 ราย โดยจำนวนนี้ไม่รวมในการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ ซึ่งยืนยันผลด้วย RT-PCR เมื่อรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 8,081 ราย จะเท่ากับมีผู้ติดเชื้อ 18,136 ราย

สำหรับ 5 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร 2,176 ราย
 2. บุรีรัมย์ 274 ราย
 3. ชลบุรี 271ราย
 4. สมุทรปราการ 243 ราย

ขอนแก่น 241 ราย