อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน

ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน

แนวทางการรักษา “โควิด” อัพเดทล่าสุดของผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการในแต่ละกลุ่มอาการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยทุกคนและหากติดเชื้อไปแล้วจะได้รับการรักษาถูกต้อง โดยผู้ติดเชื้อในแต่ละระดับมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ตามแต่ระดับอาการ ดังนี้

การดูแลผู้ป่วย “โควิด” ระดับสีเขียว 

 • ลักษณะอาการ : ไม่มีอาการ หรือ มีอาการหวัดเล็กน้อย ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % ไม่มีความเสี่ยง
 • สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้าน
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) : ให้ยาตามอาการ (Covid สูตร1) ตรวจ ความเข้มข้นของออกวิเจนในเลือด หาน้อยกว่า 95% เอ็กซเรย์ปอด
 • ติดตามอาการ ณ Covid clinic
 • ไม่ติดตามอาการ สามารถกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน

ระดับสีเขียว

การดูแลผู้ป่วย “โควิด” ระดับสีเหลืองอ่อน

 • ลักษณะอาการ : มีอาการหวัดเล้กน้อย
 • ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % มีความเสี่ยงขอใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  1.อายุมากกว่า 70 ปี หรือน้อยกว่า 1 ปี
  2.มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ
  3.มีโรคไตเรื้อรัง
  4.มีโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด
  5.มีโรคหลอดเลือดสมอง
  6.มีโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
  7.มีภาวะอ้วน(น้ำหนักมากกว่า 90 กก.หรือ BMI> 30 กก./ตรม.)
  8.ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และมีเม็ดเลือดขาวน้ำกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.
 • สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้านถ้าบ้านไม่พร้อม แยกตัวที่ศูนย์พักคอย
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) ให้ทานยา Favipiravir 5 วัน (Covidสูตร 2)
 • ตรวจความเข้มข้นของออกซิเจน หากน้อยกว่า 95% ส่งเอกซเรย์ปอด
 • ติดตามอาการ

ระดับสีเหลืองอ่อน

การจัดการผู้ป่วย “โควิด” สีเหลืองเข้ม

 • ลักษณะอาการ : อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง
 • สถานที่: Home Isolation กักตัวที่บ้าน ถ้าบ้านไม่พร้อม แยกกักตัวที่ศูนย์พักคอย
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ(DAY-1) ส่งเอกซเรย์ปอดทุกคน ให้ยาตามอาการ และให้ยา Favipiravir 7 วัน (Covid สูตร 3)
 • กรณีเอกซเรย์ปอดผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาให้ยาตามดุลยพินิจตรวจออกซิเจนในเลือด หากน้อยกว่า 95 % หรือเอกซเรย์ปอดผิดปกติพิจารณาแอดมิท
 • ติดตามอาการ ถ้าไม่ได้ Admit พิจารณาติดตามอาการเป็นกรณีไป เช่น 5-7 เพื่อดูความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หรือเอกซเรย์ปอด

สีเหลืองเข้ม

การจัดการผู้ป่วย “โควิด” สีแดงอ่อน

 • ลักษณะอาการ: อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง เอกซเรย์ปอด ผิดปกติมากต้องให้ออกซิเจน
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย
 • ติดตามอาการ และควบคุมการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 7-10 วัน

สีแดงอ่อน

การจัดการผู้ป่วย “โควิด” สีแดงเข้ม

 • ลักษณะอาการ : ปอดอักเสบรุนแรง ใช้ เครื่องช่วยหายใจ อาการหนักความดันไม่คงที่พิจารณาตามดุลยพินิจแพทย์
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย
 • ติดตามอาการ และความคุบการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 10-14 วัน และอื่น ๆ ตามดุลยพินิจแพทย์

สีแดงเข้ม