อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

วันนี้โควิดเสียชีวิตสูงสุด ป่วยใหม่พุ่ง2.3หมื่น ATKทะลุ3.1หมื่น

วันนี้โควิดเสียชีวิตสูงสุด ป่วยใหม่พุ่ง2.3หมื่น ATKทะลุ3.1หมื่น

ในวันนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 23,834 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,688 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 146 ราย ผู้ป่วยสะสม 758,561 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 19,351 ราย หายป่วยสะสม 562,535 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) เสียชีวิตเพิ่ม 54 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 227,843 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

โควิค

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานยอดติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 31,571 ราย, ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,115 ราย, และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 337 ราย

4-ยอด2