อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เชียงใหม่ยอดพุ่งหนัก ติดโควิดเกือบ 300 ราย ภายในวันเดียว

โควิดเชียงใหม่

วันที่ 19 ต.ค.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 294 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 293 ราย อีก 1 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 8,074 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,746 ราย

โควิดเชียงใหม่2

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในระยะนี้จะอยู่ที่ 200 กว่าราย ซึ่งเกิดจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว ขณะที่ปริมาณของเตียงรักษาผู้ป่วย ขณะนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) ในหลายโรงพยาบาลเครือข่าย โดยเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เปิดศูนย์แยกกักชุมชน หรือ Community Isolation (IC) ในแต่ละอำเภอ จำนวน 47 แห่ง รวมกว่า 1,400 เตียง สำหรับใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว หรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการ ที่ผ่านการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 10 วัน ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ ซึ่งจะทำให้มีเตียงในโรงพยาบาลรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในชุมชนอย่าได้กังวลใจ เนื่องจากผู้ที่เข้าพักฟื้นในศูนย์กักกันชุมชน คือผู้ที่ได้รับการรักษามาแล้วและมีความปลอดภัยสูง

โควิดเชียงใหม่1

แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,376 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ และ Community Isolation (IC) 266 ราย โรงพยาบาลรัฐ 419 ราย โรงพยาบาลเอกชน 652 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 33 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,321 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 368 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 57 ราย

ขณะที่สถานการณ์การใช้เตียงมีการใช้ไปแล้วร้อยละ 73.4 คงเหลือเตียงว่าง 26.5 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 12,243 ราย และรักษาหายแล้ว 9,167 รายส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 867,781 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 ของเป้าหมาย

แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 189,625 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 96,255 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 581,901 คน คิดเป็นร้อยละ 71.63