อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศักดิ์สยาม เปิดตัว "แท็กซี่ติดฉากกั้น" 3 พันคัน ปลอดภัยทั้งคนนั่ง-คนขับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับบุคลากรด่านหน้าคมนาคมขนส่งทั้งระบบนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 24 ก.ย. 64 เป็นวันแรก ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มเข้ามาฉีดวัคซีนซึ่งคนที่เข้ามาฉีดได้จะต้องได้รับ SMS กำหนดวันและเวลาที่จะเข้าฉีด ในส่วนของผู้ขับแท็กซี่จะเข้ามาบูธเข็มสามที่สถานีกลางบางซื่อ จะมีประมาณ 20,000 คนจากผู้ขับแท็กซี่ทั้งระบบ 90,000 คน สาเหตุที่มีไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากผู้ขับแท็กซี่บางส่วนได้กลับภูมิลำเนาเดิม

พร้อมกันนี้ นายศักดิ์สยาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal” โดยทำการติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

โดยระยะแรกจะนำร่องติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คัน ประกอบด้วย รถแท็กซี่นิติบุคคลจากสมาคม สหกรณ์ต่างๆ และรถแท็กซี่บุคคลธรรมดา เชื่อว่าการติดตั้งฉากกั้นตามโครงการดังกล่าว นอกจากลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างผู้ขับรถและคนโดยสารภายในรถแท็กซี่แล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ขับรถหรือคนโดยสารรถแท็กซี่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะ ลดการใช้รถส่วนตัว ผู้ขับรถแท็กซี่ก็สามารถประกอบอาชีพได้ภายใต้มาตรการ Social distancing แบบ New normal รองรับการเปิดประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมต่อไป