อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา

เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา

ในวันนี้ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้ออกแถลงข่าวความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุปได้ข้อกำหนดมาตรการเป็น 3 แนวทาง ดังนี้

 • แนวทางที่ 1 คือโครงการสลากฯ 80 บาท ซึ่งทางสำนักงานสลากฯจะตั้งจุดจำหน่ายสลากฯในราคา 80 บาท จำนวน 1 พันจุด โดยโครงการนี้เริ่มต้นทำมาแล้วตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ในจังหวัดนำร่องคือ กทม.และนนทบุรี ซึ่งในสองจังหวัดนี้เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 80 จุด ต่อจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ในระดับภูมิภาคเพื่อคัดกรองกำหนดกระจายสลากฯเพิ่มเติม โดยจะให้มีจุดกระจายสลาก 1-2 จุด ในทุกอำเภอแต่ละอำเภอทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย.65
 • แนวทางที่ 2 โครงการเปิดลงทะเบียนซื้อจองสลากฯล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนซื้อจองสลากฯล่วงหน้ากับทางสำนักงานสลากฯ 1.6 แสนราย ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยจะแต่งตั้งเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์ในโครงการนี้ให้ครบ 2 แสนราย โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนทั้ง 1.6 แสนราย จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันใช้สิทธิ์ต่อไป ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 1.3-1.4 แสนราย เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนให้ครบ 2 แสนราย โดยมีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนกว่า 9 แสนราย ซึ่งทางสำนักงานสลากฯจะคัดครองคุณสมบัติให้เหลือประมาณ 6 หมื่นราย เพื่อให้ครบ 2 แสนราย ให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง และผู้อยากมีรายได้เสริมและตัดพวกนอมินีออกไปไม่ให้เข้ามาอยู่ในโควตาอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมอบหมาย 5 หน่วยงาน ได้แก่
 1. กรมการปกครองเข้ามาตรวจสอบสัญชาติ อายุและภูมิลำเนา
 2. กรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบสถานะทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค
 3. สำนักงานประกันสังคมเข้ามาตรวจสอบสถานะผู้เป็นลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ
 4. กองทุนการออมแห่งชาติ จะเข้ามาตรวจสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและการมีชื่ออยู่ในประกันสังคม
 5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้ามาตรวจสอบอาชีพที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ จากทางภาครัฐ
  (โดยทั้ง 5 หน่วยงานนี้จะเข้าตรวจตรวจสอบสิทธิ์เพื่อคัดเลือกในส่วนที่ยังขาดอีกราว 6 หมื่นราย)
 •  
 • แนวทางที่ 3 โครงการแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ ขอยืนยันว่าทางสำนักงานสลากฯจะเริ่มจำหน่ายสลากฯบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในวันที่ 16 มิ.ย.65 เป็นงวดแรก ที่ผ่านมา ได้ทดลองระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางอนุกรรมการได้ศึกษาข้อกฎหมายแล้วว่าการจำหน่ายสลากฯบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะใช้ได้จริงและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ส่วนโควตาสลากฯของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนั้นจะพิจารณาเอาโควตานี้มาเพิ่มให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยชั้นดีต่อไป อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาสลากแพงขายเกินราคานั้นทางรัฐบาลจะแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมทั้งระบบ