อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เหลือเวลาอีก 54 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

ไทยเหลือเวลาอีก 54 วันกับเป้าหมาย “ฉีดวัคซีน” 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 80.4 ล้านโดส ขาดอีก 19.5 ล้านโดส

ฉีดวัคซีน100 ล้านโดส1

เหลือเวลาอีก 54 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่  7 พฤศจิกายน 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 80,484,427 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 148,790 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  43,978,814 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  33,950,925 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   2,551,969 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม   2,6719โดส

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 19,515,573  โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 54 วัน เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ไดประมาณ 361,399 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้ไทยจะได้รับวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งจะทำให้สามารถระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนมากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปี และเวลาที่เหลืออีก 54 วัน จะทำให้ประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครบตามจำนวน 100 ล้านโดสที่ตั้งเป้าเอาไว้