อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

กรมทางหลวงแจ้ง 14 เส้นทาง ยังไม่สามารถสัญจรได้ ใน 6 จังหวัด

 

เส้นทางน้ำท่วม2

วันที่ 16 ต.ค.2564 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 14 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จ.ขอนแก่น
  1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง : ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 230 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
  2.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย : ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้
  3.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย : ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้
 • จ.มหาสารคาม
  4.เส้นทางหลวง 213 มหาสารคาม – หนองขอน อำเภอกันทรวิชัย
  : ช่วง กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 ซม. ลำน้ำชีล้นตลิ่ง มีระดับน้ำสูงขึ้น พนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ทำการปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน การจราจรผ่านไม่ได้
ภาคกลาง
 • จ.นนทบุรี
  5.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง : ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
  6.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง : ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
  7.เส้นทางหลวง 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด : ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 65 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
 • จ.อ่างทอง
  8.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน : ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 125 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
  9.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน : ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 35 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
 • จ.พระนครศรีอยุธยา
  10.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา : ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 15 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
  11.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล : ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
  12.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล : ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
 • จ.สุพรรณบุรี
  13.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง : ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 85 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
  14.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า : ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 125 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193