อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เริ่มแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลักสี่ กกต.คาดรู้ผลภายในวันนี้

เริ่มแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลักสี่ กกต.คาดรู้ผลภายในวันนี้

ในช่วงเช้าของวันนี้ ที่หน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 9 พบว่า ก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานสาธารณสุข มาขอตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนการเข้าคูหา และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน จากจำนวนประชากรรวม 199,605 คน แบ่งเป็น เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 100,529 คน เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 99,076 คน

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถมาใช้สิทธิได้ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้ 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรฯ หมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่จะลงชิงชัย มีดังนี้

หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยภักดี
หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้า
หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี ผู้สมัคร ส.ส.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล
หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ขณะที่ นายสำราญ ตันพานิช ผอ.กกต.กทม. คาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 4 ทุ่มวันนี้ เพราะ กกต. เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนจะมีระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. หลังตากได้ทำการปิดหีบจะมีการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจะส่งคะแนนรวมไปที่สำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อที่จะมีการรวมคะแนนที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. ที่สำนักงานเขตหลักสี่.