อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขยายสิทธิ พร้อมยืดเวลาไปถึง 30 ก.ย. นี้

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนต ว่า วันนี้ในทีประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนสิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” ไปอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาให้สามารถใช้สิทธิไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอ โดยการขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” เป็นไปเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล