อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เปิดขั้นตอน "MyMo" แอปกู้สินเชื่อ "ออมสิน" ของ่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

MyMo

“MyMo” by GSB แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน สำหรับการทำธุรกรรมการเงิน ทั้งโอนเงิน ถอนเงิน ฝากเงิน ไปจนถึงการขอกู้สินเชื่อได้ง่าย ๆ ในแอปฯ เดียว

 

“MyMo” by GSB แอปพลิเคชันของ ธนาคารออมสิน ที่นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกในการธุรกรรมทางทางเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้แล้ว ทางธนาคารยังมีหมวด กู้สินเชื่อ ไว้ในแอปฯ อย่าง สินเชื่ออิ่มใจ มาช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์ โควิด-19 และจำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดพร้อม เปิดขั้นตอนในการขอสินเชื่อ “MyMo” ดังนี้

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินในโครงการ

แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

แนบรูปถ่ายใบเสร็จ, สัญญาเช่า, ใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ “MyMo” Application

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ

 • ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
 • ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 • รอรับผลการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
 • ยื่นกู้ผ่าน “MyMo”
 • รอรับผลอนุมัติทาง sms
 • ทำสัญญาผ่าน “MyMo”

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้นจึงทำการ login เข้า “MyMo” เพื่อสมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

MyMo1

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม สมัคร
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กด ถัดไป
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกด ยืนยัน

MyMo2

 • กด ยืนยัน ข้อมูลถูกต้อง
 • เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอและกด ถัดไป
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

MyMo3

 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกดยินยอม หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 • กด ยอมรับ
 • กด ถัดไป เพื่อขอรับรหัส OTP
 • เมื่อรับรหัส OTP ทาง sms ยืนยันรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด ถัดไป

MyMo4

 • กด ยืนยัน รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 • สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังผ่านการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

MyMo5

 • กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (ต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อไข กดถูก (ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา) และกด ยอมรับ
 • กรอกรหัสผ่าน “MyMo” เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด ถัดไป

MyMo6

 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน