อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ชาวเบนซินเตรียมตัว ราคาน้ำมันลดราคา มีผลวันที่ 22 มิ.ย.65

ชาวเบนซินเตรียมตัว ราคาน้ำมันลดราคา มีผลวันที่ 22 มิ.ย.65

พีทีทีและบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลเวลา 05.00 วันที่ 22 มิ.ย.65 โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 เบนซิน ปรับลง 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 52.06 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลง 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 44.65 บาทต่อลิตร E20 ปรับลง 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 43.54 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลง 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 44.38 บาทต่อลิตร และพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลง 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 50.14 บาทต่อลิตร ส่วน E85 ปรับลง 30 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 37.24 บาท

สำหรับน้ำมันดีเซลราคายังคงเดิม โดยดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยมB7 อยู่ที่ 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครราคาน้ำมัน