อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 ได้เข้ารับการรักษา ที่หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยมีอาการเหนื่อย ฉันอาหารได้ลดลง จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด และการทำงานของไตลดลง ทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช ให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจและการฟอกไต ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ออกประกาศอาการพระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ว่าสัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ มีภาวะไตทำงานน้อย ไม่มีปีสสาวะอก ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง และมีภาวะซีดและเกร็ดเลือดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำเป็นต้องได้รับเลือดและเกร็ดเลือดทดแทน จนกระทั่งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. อาการโดยรวมเริ่มทรุดลง สัญญาณชีพไม่คงที่ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง ทีมคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทำการเพิ่มยากระตุ้นหัวใจหลายชนิด แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษา พระพรหมวชิรเจดีย์ฯ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น. ในวันนั้น

โดยพระพรหมวชิรเจดีย์ เป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่านได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนบาลีพุทธชินราช(อำเภอเนินมะปราง) ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างถ้วนหน้า ปัจจุบันสิริอายุวัฒนมงคล 85 ปี 65 พรรษา