อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เช็กด่วนเลย!! รับเงินเยียวยารวดเดียว 10,000 บาท

เงินเยียวยา1

เช็กเลย!!  โอนวันนี้มี 1 กลุ่ม รับเงินเยียวยารวดเดียว 10,000 บาท สามารถเช็กสิทธิได้ที่ www.sso.go.th อัพเดตไทม์ไลน์ล่าสุดที่นี่

 

วันที่ 28 ก.ย.2564 กรณีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถเช็กสิทธิได้ที่ www.sso.go.th โดยไทม์ไลน์การโอนจ่ายเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนใน ม.33, ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) นั้น กลุ่ม ม.33 จะได้รับเงินแล้ว โดยไทม์ไลน์การโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) นั้น ล่าสุด เพจแจ้งข่าวประกันสังคมระบุว่า คืนนี้ (ช่วงเช้ามืดวันที่ 28 ก.ย.) รับเงิน “เยียวยาประกันสังคม” ให้รวดเดียว 1 หมื่น

โดยในวันนี้ประกันสังคมจะโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิรอบสุดท้าย

กลุ่มที่ได้รับเยียวยารอบนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.-24 ส.ค.2564

2.กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 กลุ่มตกหล่นที่ได้จากการคัดกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัด

เช็กสิทธิรอบสุดท้าย > https://bit.ly/3CqJhN3

เป็นไปตามไทม์ไลน์ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนตามไทม์ไลน์ 

ปัจจุบันการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 สปส.จ่ายไปแล้วกว่า 10 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 98 สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่นและอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ

โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส.ที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเช็กสิทธิรับเงินเยียวยาดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th
2.เลือกคลิกแถบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40
3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
4.เว็บไซต์แสดงผลการได้รับสิทธิ

ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)