อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ซ่อมแซมแนวคันดิน "อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร" เสร็จแล้ว เหลือน้ำ 22%

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันนี้ 3 ต.ค. 2564 มีรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดปริมาณน้ำเหลือน้ำในอ่างเหลือ 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22% ของความจุอ่างทั้งหมด 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร1

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร2

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าของการซ่อมแซมทำนบดินของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ว่า ขณะนี้ทางชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้ยกบานประตูระบายน้ำ 4 ช่องที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทำการระบายน้ำแทนทำนบดินที่ชั่วคราว เพื่อปิดช่องทางน้ำไหล และสามารถเก็บกักน้ำในอ่างไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้ ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อย่างต่อเนื่อง