อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี แจ้วเตือน 9 อำเภอ อาจมีปัญหา การทรุดตัวของดิน

รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี แจ้วเตือน 9 อำเภอ อาจมีปัญหา การทรุดตัวของดิน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายความมั่นคง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนไปยังนายอำเภอ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น 9 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านทั้งแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา เพราะสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดที่นานกว่า 1 เดือน ทำให้ดินมีการอิ่มตัว สูญเสียการยึดเหนี่ยว อาจเกิดการทรุดตัวของดินตามริมตลิ่ง ทำให้อาคาร บ้านเรือน ต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พังทลายทรุดตัวลงมาได้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในจุดเสี่ยงภัยให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ หากพื้นที่ใดอาจเกิดอันตรายให้รีบปิดกั้นพื้นที่ จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ช่วงปลายเดือนกันยายน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มมีน้ำท่วมสูง ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง ซึ่งมีฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ ทำให้บ้านเรือนของประชาชน และรีสอร์ตที่ปลูกสร้างอยู่ติดแม่น้ำทรุดตัวพังเสียหายจำนวน 2 รายมาแล้ว สำหรับแม่น้ำมูลวันนี้ น้ำลดลงอีกกว่า 13 เซนติเมตร ทำให้มีน้ำสูง 10.26 เมตร และยังมีน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า 3 เมตร

ดินทรุด

ดินทรุด