อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที

อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที

โดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อัปเดตแนวทางการส่งดูแลเด็กที่ติดโควิด รวมทั้งช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการดูแล พร้อม “อาการติดโควิด” ในเด็ก โดยระบุว่า กรมอนามัย เผยแพร่คำแนะนำการดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) หลังพบว่าปัจจุบันมีเด็กติดโควิดทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากขึ้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามอาการ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อุปกรณ์ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน

อาการติดโควิดในเด็กแบ่งเป็น 2 ระดับ

  • ระดับที่ 1 อาการที่สามารถเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้ คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึม ซึ่งเด็กที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการรักษาแบบ HI ได้
  • ระดับที่ 2 อาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว คือ ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียล หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94% ซึมลง ไม่ดูดนม และไม่กินอาหาร

กรณีเด็กอายุ ไม่เกิน 11 ปีบริบูรณ์ พักจริงพื้นที่กทม. หากผู้ปกครองสะดวกทำ Home Isolation ติดต่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation สปสช.จะดำเนินการจับคู่หน่วยบริการที่ดูแล คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (รพ.เด็ก) โดยตรง

กรณีที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนสู่ระบบ Home Isolation เป็นบริการดูแลรักษาที่ครอบคลุมดูแลทุกสิทธิรักษาพยาบาล ง่ายๆ ด้วย 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14
  2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ คลิกที่นี่
  3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือ คลิกที่นี่
    เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
    เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)