อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สภาฯ ปัดตก ส.ส.พปชร.เสียบบัตรแทนกัน ชี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สภาฯ ปัดตก ส.ส.พปชร.เสียบบัตรแทนกัน ชี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

คณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ส.ส. โดยพิจารณารายงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องร้องเรียน นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา และ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ในกรณีเสียบบัตรแทนกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยเห็นว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ระหว่างวันที่ 8–11 ม.ค.2563 เป็นช่วงที่รัฐสภา ยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ การประชุมสภาในช่วงนั้นต้องใช้ห้องประชุมจันทรา หรือห้องประชุมวุฒิสภา ชั่วคราว รองรับ ส.ว.250 คน จากข้อมูลสำนักการประชุมทราบว่า ห้องประชุมวุฒิสภา มีที่นั่ง 315 ที่นั่ง มีช่องเสียบบัตรลงคะแนน 300 ช่อง เมื่อสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้ห้องประชุมวุฒิสภา จึงใช้เก้าอี้เสริมให้มีที่นั่งครบ 500 ที่นั่ง เมื่อประธานที่ประชุมให้ ส.ส.แสดงตน เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ นายทวิรัฐ ให้ น.ส.ภริม กดบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทน เนื่องจากไม่สามารถเอื้อมมือมาเสียบบัตรและกดปุ่มเองได้ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากสถานที่ประชุมไม่เอื้ออำนวย คณะกรรมการฯ เห็นว่า นายทวิรัฐ ทำไปด้วยความจำเป็น ข้อร้องเรียนไม่มีมูลเพียงพอ ว่า ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ส่วนการกระทำ น.ส.ภริม แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า น.ส.ภริม กดบัตรให้ นายทวิรัฐ ก็ไม่มีมูลเพียงพอเช่นกัน คณะกรรมการฯ ให้จำหน่ายเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทั้งสองคน