อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ท่าอากาศสุวรรณภูมิเตือนผู้โดยสาร ห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น

ท่าอากาศสุวรรณภูมิเตือนผู้โดยสาร ห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น

ทางเพจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโพสต์เมื่อวันพฤหัสบดี (3 ก.พ.) เตือนให้ผู้เดินทางห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง และถ้าหากมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็นก็นำไปได้ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง

โดยข้อมูลนี้นำมาจากกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนอาจถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542เอกสารกรมการค้่า