อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ไทยพบ โควิด "กลายพันธุ์" เดลตาพลัส และอัลฟ่าพลัส

สายพันธุ์ใหม่1

วันที่ 26 ต.ค. 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุถึงการเฝ้าระวังcvในไทย ว่าได้มีการสุ่มตรวจ พบว่า ในระยะหลัง

การแพร่ ในประเทศไทยยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจ 1,000 กว่าราย พบเป็นสายพันธุ์เดลตา ร้อยละ 98.6

สายพันธุ์ใหม่2

ส่วนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ หลังจากมีการตรวจตัวอย่างมากขึ้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 90.3 สายพันธุ์อัลฟ่าร้อยละ 4.7 / สายพันธุ์บีต้า ร้อยละ 5 ทำให้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยตอนนี้ เป็น เดลต้า เป็นหลัก ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ เริ่มพบน้อยลง

ส่วนอันเดิม อัลฟ่า เดลต้า ที่มีเป็นพลัสนั้น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายว่า เป็นส่วนของสายพันธุ์เดิม แต่มีการเติมของการกลายพันธุ์บางส่วนขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่มีการกลายพันธุ์ย่อย โดยการพบเดลต้าพลัสที่ต้องจับตา คือมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่หลบภูมิคุ้มกันได้ และอาการอาจจะมีอาการมากกว่าเดิม ซึ่งการตรวจพบเกิดขึ้นในระบบเฝ้าระวังและสามารถตรวจจับได้

สายพันธุ์ใหม่3

ก่อนหน้านี้ได้ตรวจพบอัลฟาพลัสมาก่อน ทั้งหมด 18 ราย แบ่งเป็น ผู้ต้องขังที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย จากการเก็บตัวอย่างวันที่ 27 เดือนกันยายน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และพบในภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรีและตราด จากการตรวจสายพันธุ์ 1,119 ตัวอย่าง พบ 16 ราย แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 12 ราย และคนไทย 4 ราย ทั้งหมดทำงานในล้งลำไย

โดยมีการเก็บตัวอย่างในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สายพันธุ์อัลฟ่าพลัสที่พบในไทย มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับ อยู่ในประเทศกัมพูชา ส่วนเดลต้าพลัส ข้อมูลจากทั่วโลกมีการกลายพันธุ์ย่อยในสายพันธุ์เดลต้าหลายสายพันธุ์ย่อย ตั้งแต่ AY.1 – AY.47 อย่างที่พบในประเทศอังกฤษคือเดลต้าพลัส AY.4.2 ซึ่งพบมีความสามารถในการแพร่ ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิม ร้อยละ 10-15 โดยยังไม่พบในไทย

สายพันธุ์ใหม่4

ขณะที่ประเทศไทยมีการตรวจพบเดลต้าพลัส AY.1 จำนวน 1 ราย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา และจากระบบเฝ้าระวังยังพบสายพันธุ์เดลต้าย่อยอีก 18 สายพันธุ์ที่เกิดระบาดในไทย โดยทั้งหมดยังไม่พบข้อมูลบ่งชี้ถึงความสามารถในการแพร่หรืออาการที่เปลี่ยนไปจากเดิม