อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ (21 เม.ย. 2565) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค. 2565 ให้มีความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน เตรียมอาคารสถานที่ ครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ โดยกำชับกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เขตพื้นที่ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียน  

สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

 • เว้นระยะห่าง
 • สวมหน้ากาก
 • ล้างมือ
 • คัดกรองวัดไข้
 • ลดการแออัด
 • ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม

 • ดูแลตนเอง
 • ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
 • กินอาหารปรุงสุกใหม่
 • ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
 • สำรวจตรวจสอบ
 • กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

 • ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
 • Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
 • อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
 • School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
 • Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
 • School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85%

นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรต้องเน้นย้ำลูกหลานที่ไปโรงเรียนว่าไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK ไม่เล่นเป็นทีมหรือกลุ่มใหญ่ ไม่นั่งติดกันทั้งเวลาเรียน คุยเล่น ทานข้าว และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน สำหรับการเรียนภายในห้องเรียน ต้องนั่งเรียนแบบมีการเว้นระยะ รวมถึงไม่เปิดแอร์เรียนนานเกิน 2 ชั่วโมง และต้องมีการเปิดหน้าต่างระบายอากาศ.