อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี "ส.ส. ภูมิใจไทย"หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง สำลี รักสุทธี “ส.ส.ภูมิใจไทย” ไว้พิจารณา ปมอ้างได้รับเงินเพื่อย้ายพรรคจริงหรือไม่ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องที่ 20/2564 กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้อง ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสำลี รักสุทธี “ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย” สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องไว้วินิจฉัย และให้นายสำลี ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำร้องขอให้นายสำลี ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเอกฉันท์ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. นับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2564 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

 สำหรับ “นายสำลี รักสุทธี” เป็นอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และได้ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย ภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ โดยมีการอ้างว่า ได้รับเงินเพื่อย้ายพรรค ทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยดังกล่าว