อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศาลปล่อยตัวชั่วคราวตะวัน  ตั้งทิม-พิธาเป็นผู้ดูแล นำส่งรพ.หลังอดอาหาร 37 วัน

ศาลปล่อยตัวชั่วคราวตะวัน  ตั้งทิม-พิธาเป็นผู้ดูแล นำส่งรพ.หลังอดอาหาร 37 วัน

ศาลอาญา รัชดาภิเษก มีคำสั่งให้ประกันตัว ตะวัน ตัวตุลานนท์ นักกิจกรรมที่ถูกจำคุกมากว่า 37 วัน และอยู่ในสภาพอิดโรย เนื่องจากได้ทำการอดอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ได้พาตัวน้องส่งรพ.ทันที พร้อมเงื่อนไขการประกันตัว 1 เดือน โดยตั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้ร้องขอชั่วคราว เป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ศาลพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตะวัน มีกำหนด 1 เดือน นับแต่วันนี้ โดยกำหนดเงื่อนไข ให้จำเลยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องติดตามตัว (กำไล EM) ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถาน ตลอดระยะเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่เป็นกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอนุญาตจากศาล หากเป็นกรณีเจ็บป่วยให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ต่อศาลภายใน 3 วัน ห้ามจำเลยกระทำการ ในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง นอกจากนี้ยังห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความ กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาล โดยตั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราว เป็นผู้กำกับดูแล ความประพฤติของจำเลย มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนและควบคุมมิให้จำเลยกระทำผิดเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวผิดสัญญาประกัน