อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศาลสั่งปิด เพลงปฏิรูป ของ Rap Against Dictatorship ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

ศาลสั่งปิด เพลงปฏิรูป ของ Rap Against Dictatorship ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

ทางเพจเฟซบุ๊ก Rap Against Dictatorsship ได้โพสต์ประกาศให้แฟนเพลงทราบว่า

” แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับ ถึงคำสั่งศาลต่อผลงานเพลง #ปฏิรูป ของพวกเรา #RapAgainstDictatorship เริ่มต้นด้วยการถูกยื่นระงับ URL ของมิวสิควิดีโอ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่ยื่นคำร้องขอระงับการเผยแพร่ผลงานของเรา จนมาถึงวันนี้ที่เราได้เห็นมุมมองของศาลผ่านคำสั่งที่ครอบคลุมไปถึงตัวเพลง มีการยกเรื่องคำหยาบคายมาพิจารณา จนถึงการบอกว่าในเนื้อเพลงมีข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และที่เราเจ็บแค้นที่สุดก็เห็นจะเป็นการบอกว่าผลงานนี้ “ไม่ได้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม”

กฎหมายที่พวกเราโดนในคดีนี้คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ประกอบมาตรา 20 มีใจความดังนี้

มาตรา 14 (3) “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา”

ประกอบมาตรา 20

“ความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

พวกเราเจ้าของผลงานจะปฏิบัติตามคำสั่งนี้นะครับ และด้วยการพิพากษาที่ครอบคลุมทั้งตัวเพลง ทำให้พวกเรา R.A.D. ต้องขอปิดการเผยแพร่ผลงานมิวสิควิดีโอ และ เพลง “ปฏิรูป” ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในช่องทางยูทูป ในส่วนช่องทางฟังเพลงอื่นๆ จะใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ หลังจากนั้นเพลงนี้จะไม่สามารถฟังได้ในช่องทางที่พวกเรา R.A.D. เป็นผู้เผยแพร่