อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศาลปกครองสูงสุดสั่งปรับเอไอเอส เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม

ศาลปกครองสูงสุดสั่งปรับเอไอเอส เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ยกฟ้องในคดีที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ยื่นฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) (เดิม) โดยขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเลขาธิการ กทช. ที่สั่งให้เอไอเอสชำระค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2555 เป็นต้นไป จนกว่าเอไอเอสจะปฏิบัติตามคำสั่ง

โดยกรณีดังกล่าวเกิดจากการที่เอไอเอสฝ่าฝืนประกาศเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 โดยกำหนดเงื่อนไขแพ็กเกจมือถือระบบบัตรเติมเงินหรือพรีเพด ไม่ว่าจะเป็นเติมเงิน 50 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 5 วัน หรือเติมเงิน 300 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 30 วัน หรือเติมเงิน 500 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 50 วัน หรือเติมเงิน 1,500 บาท อันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้ขออนุมัติจากบอร์ด กสทช.ก่อน อย่างไรก็ตาม เอไอเอสได้ชำระค่าปรับรวมเป็นเงินจำนวน 24 ล้านบาทเรียบร้อยนานแล้ว โดยการยื่นฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่ง เป็นการฟ้องเพื่อรักษาสิทธิพึงมี