อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"ศรีสุวรรณ" โร่แจ้งจับ ณัฐวุฒิ-บก.ลายจุด จัดคาร์ม็อบ19กันยา อีกแล้ว

ศรีสุวรรณ ขึ้นสน.ทองหล่อ แจ้งความเอาผิด ณัฐวุฒิ-บก.ลายจุด กับพวก จัดคาร์ม็อบ 19 กันยา ผิดหลายข้อหา จี้คนกทม.อย่าวางเฉย ปล่อยให้ก่อความวุ่นวาย

วันที่ 20 ก.ย.2564 ณ สน.ทองหล่อ เขตวัฒนา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ แกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์ หรือ อ.ห.ต. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือบก.ลายจุด และพวก ร่วมเป็นแกนนำจัดชุมนุมคาร์ม็อบ ที่บริเวณแยกอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังถนนต่างๆ จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อันเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กระทบความมั่นคง การแพร่กระจายของโควิด-19 และก่อปัญหาการจราจร โดยฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ มิอาจปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่างของสังคมต่อไปได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหลายข้อหา อาทิ ความผิดตามข้อกำหนดในข้อ 2 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 ส.ค.64 ความผิดตาม มาตรา 34(6) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ตาม มาตรา 43 พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ความผิดตามมาตรา 19 ประกอบ มาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มาตรา 215 มาตรา 216 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การชุมนุมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การอ้างว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองนั้นไม่สามารถอ้างได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นเว้น ตาม มาตรา 34 ที่กำหนดให้เอาผิดได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน การที่บุคคลทั้งสองคนมาเป็นแกนนำและร่วมการชุมนุมกับแนวร่วมต่างๆในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญไม่ให้การคุ้มครอง

อีกทั้งนายศรีสุวรรณ ยังกล่าวอีกว่า การชุมนุมคาร์ม็อบเกิดขึ้นหลายพื้นที่ความรับผิดชอบทางคดีของหลายสถานีตำรวจตั้งแต่ สน.ทองหล่อ ไปตลอดเส้นทางของการเคลื่อนขบวน จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สน.สำราญราษฎร์

การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดม็อบดังกล่าว ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถร่วมกันไปแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจที่เส้นทางม็อบดังกล่าวผ่านไป ซึ่งประชาชนคน กทม. ไม่ควรวางเฉย ไม่เช่นนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะย่ามใจออกมาก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองไม่จบไม่สิ้น เราต้องทำให้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย เพราะสังคมจะสงบสุขได้ก็เพราะทุกคนเคารพกฎหมาย