อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

วิโรจน์ และพรรค พร้อมร่วมมือ ชัชชาติ หาทางออกรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วิโรจน์ และพรรค พร้อมร่วมมือ ชัชชาติ หาทางออกรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อวานนี้ (26 ต.ค. 2565) แม้สภา กทม. ไม่รับเข้าพิจารณา ว่า ขอชื่นชมและขอบคุณ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่หยิบยกเอาคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2562 มาอ้าง จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภา กทม. ที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 28

โดยนายวิโรจน์ ระบุว่า คำสั่ง คสช.ดังกล่าว หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่า อำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยในทางปฏิบัติแค่ รมว.มหาดไทย ทำหนังสือตรงให้ผู้ว่าฯ กทม. จากนั้นผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เอง ไม่ต้องผ่านสภา กทม. ก็ได้ แต่นายชัชชาติ เลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้สมาชิกสภา กทม. ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ส่วนกรณีที่สภา กทม. ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้น ส่วนตัวคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯ กทม. และคณะกรรมการตามมาตรา 44 แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา กทม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยัง รมว.มหาดไทย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว ยืนยันว่าคณะทำงานยุทธศาสตร์ กทม. ส.ก.พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯ กทม. เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด

นายวิโรจน์ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า หากจำกันได้ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นความตั้งใจที่ตนพยายามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน และการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้ หลังจากนี้คงต้องเร่งหารือว่าจะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญ สภา กทม. รวมถึงกลไกสาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น

“ขอยืนยันอีกครั้งว่า พรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม.เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้อง กทม. ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด”