อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง

จากกรณีที่ข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” ไม่แสดงข้อมูลและประวัติการรับวัคซีนบนหมอพร้อม ทั้งระบบไลน์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึงข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขอพาสปอร์ตวัคซีน หรือเอกสารรองรับการรับวัคซีนครบโดสสำหรับผู้ที่ต้องประกอบการเดินทาง

โดยวิธีการแก้ไขข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” สามารถตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตามแนวทางดังนี้

  • ติดต่อสถานพยาบาลที่ “ฉีดวัคซีนโควิด” เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง
  • สถานีกลางลางซื่อ : @Skinthailand (LINE ID)
  • ประกันสังคม : โทร 1506 หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัดที่ท่านเข้ารับวัคซีน
  • วัคซีนซิโนฟาร์ม : ติดต่อ 064-217-5520 02-078-9350 หรือ vaccine_cer@cra.ac.th
  • ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : สามารถติดต่อโรงพยาบาลที่รับบริการวัคซีนได้ทันที
  • หน่วยความร่วมมือ 25 แห่ง (ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข
  • รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV
  • โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
  • สามารถโทรสายด่วน 1550

หลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” สามารถตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งแก้ไขได้ใน Line OA หรือ Application หมอพร้อมว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด