อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ปฏิทินวันหยุด "ช่วงสิ้นปี" หยุดวันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่

ปฏิทินวันหยุด1

เช็ค “ปฏิทินวันหยุด” เดือนตุลาคม 2564 พบว่าเดือนนี้มีวันหยุด 4 วันด้วยกันคือ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, หยุดชดเชยวันปิยมหาราช, วันสารทเดือนสิบ, วันออกพรรษา

สำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดที่หยุดเหมือนกันทั้งประเทศอยู่ 2 วันด้วยกัน คือ

  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตในหลวงรัชกาลที่ 9
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันปิยมหาราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์)

นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดประจำภาคที่ ครม. เคาะเพิ่มมาในปี 2564 โดยในเดือนตุลาคมนี้ มีอยู่ 2 วัน คือ

  • วันพุธที่ 6 ตุลาคม เป็นวันหยุดประจำภาคใต้ (วันสารทเดือนสิบ)
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)

“วันหยุดยาว” เดือนตุลาคม 2564 มีช่วงปลายเดือน

ช่วงเดือนตุลาคมมีวันสำคัญ คือ วันปิยมหาราช ทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช/วันหยุดสุดสัปดาห์
  • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 วันหยุดสุดสัปดาห์
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช