อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี

13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี

ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ 13-17 ก.ค. 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ในช่วงวันหยุดราชการ 2 วัน คือ 13-14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี ได้แก่

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
 • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

นอกจากนี้ กรมทางหลวงเปิดให้บริการชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขาออกวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

สำหรับการบริหารการจราจรมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ช่วงขาออกวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 มีรูปแบบการให้บริการเดินรถทางเดียว โดยจะเปิดช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉินเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยเปิดให้บริการมีจุดเข้า – ออกตามแผนที่ดังนี้

 • จุดที่ 1 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
 • จุดที่ 2 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
 • จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ)

จากจุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607

 • จุดที่ 3 : เลี้ยวซ้ายเดินทางไป อ.ด่านขุนทด, อ.โนนไทย
 • จุดที่ 3 – 4 : ไปสู่ทางต่างระดับขามทะเลสอ ทล.290 ตัด ทล.2068
 • จุดที่ 4 – 7 : ไปสู่ ทล.2 ตัด ทล.2068 เดินทางเข้า ทล.2 ไปนครราชสีมาได้
 • จุดที่ 4 – 5 – 6 : ไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทล.290 เลี้ยวซ้ายไป อ.โนนไทย จ.ชัยภูมิ หรือ เลี้ยวขวา ไป จ.ขอนแก่น
 • จุดที่ 4 – 8 : ไป อ.โชคชัย จ.บุรีรัมย์

พร้อมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงแทน อาทิ เช่น

 • เส้นทางสู่ภาคเหนือสามารถใช้ ทล.240 (กทม. – สุพรรณบุรี – ชัยนาท – นครสวรรค์)
 • เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถใช้ ทล.304 เพื่อกระจายปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก ทล.2
 • เส้นทางสู่ภาคตะวันออกสามารถใช้ ทล.36 และ ทล.344 เพื่อเลี่ยงรถติดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และใช้ ทล.34 เพื่อกระจายปริมาณรถบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อไปยังจังหวัดชลบุรีและพัทยา