อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

อัพเดท สถานที่เปิด "จองวัคซีน Moderna" มีที่ไหนกันบ้าง?

 

โรงพยาบาลเอเซีย (นนทบุรี) เปิดจอง “วัคซีน Moderna” รอบเดือนม.ค.-มี.ค.2565 เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าโควต้าจะเต็ม ในราคาเข็มละ 1,650 บาท (รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว)

        รายละเอียดการจอง

  1. เมื่อจองแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการจองใน 24 ชม.
  2. จองแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้
  3. สามารถจองได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
เปิดจองและชำระเงินวัคซีน Spikevax (โมเดอร์นา) สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ได้แล้ววันนี้ หลังผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สามารถจอง และชำระเงินผ่านระบบ Online ได้ที่ https://booking.princhealth.com/PSUV-spikevax

ค่าวัคซีน Full dose (2เข็ม ) = 3,300 บาท /คน (เบื้องต้น เปิดลงทะเบียนจองเฉพาะ Full dose เท่านั้น) เนื่องจาก อย.ได้อนุมัติวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี ในชื่อการจดทะเบียนยา “สไปค์แว็กซ์” (Spikevax) ซึ่งวัคซีน Moderna หรือ SpikeVax ต้องฉีดแบบ Full dose (2 เข็ม) ตามข้อมูลที่ระบุในเอกสารกำกับยา

คาดว่าจะเริ่มให้บริการเดือน ม.ค. – มิ.ย.2565 (ไตรมาสที่ 1-2/65) เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้ (สามารถโอนสิทธิ์ได้ แต่เงื่อนไข และระยะเวลาต้องเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สภากาชาดไทย อนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หลังจากสั่งจองวัคซีนทางเลือก “Moderna” จากสภากาชาดไทย จำนวน 40,000 โดส ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่

1.ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำเนาบัตรข้าราชการหรือเอกสารรับรอง)
2.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (สำเนาบัตรประชาชน)
3.ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง (สำเนาบัตรผู้พิการ)
4.สตรีมีครรภ์ (หนังสือรับรองแพทย์)

ลงทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้บ้าน ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

โรงพยาบาลวิมุต

เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กช่วงอายุ 12-17 ปี (จำนวนจำกัด) คาดว่า จะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน มค-มิย. 2565) ในราคาเข็มละ 1,650 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) จองเข็มละ 1,200 บาท (ชำระส่วนที่เหลือก่อนฉีด)

ลงทะเบียนจองได้ที่ : https://forms.gle/tqEyik6mccTai9Gj8
ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับ Link การชำระเงิน ซึ่ง Link ในการชำระเงินนั้น จะมีอายุ 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้จองวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่ได้รับ Link การชำระเงิน

โรงพยาบาลนนทเวช

เปิดให้ประชาชน จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ราคา 3,300 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ ( 2 โดส) สงวนสิทธิ์ 100 ท่านต่อวัน โดย 1 ท่าน สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์ (4 Doses) ตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.ย.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช

ท่านสามารถชำระเงินค่าวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทาง Line My Shop: Nonthavej ได้ที่ https://lin.ee/5hCyrdn

โดยทางโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกจากองค์กรเภสัชในไตรมาสสุดท้าย (ต.ค.- ธ.ค.2564)