อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

วัคซีน"โมเดอร์นา" รพ.พริ้นซ์ ล็อตแรก 7,280 โดส เช็คคิวฉีด ที่นี่

วัคซีนโมเดอร์นา

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดกำหนดการจองคิว ฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ที่ได้รับจัดสรรล็อตแรก (รอบที่ 1) จำนวน 7,280 โดส

วันนี้ 2 พ.ย.64 เพจ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ – Princ Hospital Suvarnabhumi ได้โพสต์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจองคิว ฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตแรก โดยข้อมูลทั้งหมดระบุดังนี้

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และความต้องการวัคซีนทั่วโลก ทำให้การส่งมอบวัคซีนถูกเลื่อนการส่งมอบ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ (1 พ.ย. 64) วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก รอบที่ 1 ถึงประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับรองรุ่นการผลิต หลังจากนั้นกระจายส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต่อไป

เราตระหนักว่าในทุกระยะเวลาการรอคอยวัคซีนของท่าน คือช่วงเวลาที่สำคัญของรพ. ตลอดเวลาที่ผ่านมา รพ. ติดตามข่าวสารเพื่อรายงานให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างใกล้ชิด

ขณะนี้ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมแล้วที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบกำหนดการวัคซีน MODERNA ที่ได้รับจัดสรรล็อตแรก (รอบที่ 1) จำนวน 7,280 โดส

โดยมีรหัสการจองที่ได้รับการจัดสรรอยู่ในกลุ่มลำดับที่ 1 มีกำหนดการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ภายใน 5 พ.ย. 64 ขอความกรุณานำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนผ่านลิงก์ที่ได้รับผ่าน SMS หากไม่นำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนภายในที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการจองวันและเวลาผ่าน QueQ ในล็อตแรก (รอบที่ 1) นี้ได้

 วันที่ 8-10 พ.ย. 64

เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าไปทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้แก่

รหัส IND-000001 ถึง IND-007754

รหัส PRINCH-P000001 ถึง PRINCH-P014537

รหัส MKTO-000001 ถึง MKTO-000364

วันที่ 9-11 พ.ย. 64

เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าไปทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้แก่

รหัส PSUV-000001 ถึง PSUV-024908

รหัส KBKJ-000001 ถึง KBKJ-024899

วันที่ 11 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ยังไม่เต็ม จะทยอยเปิดตามลำดับการจอง (แจ้งผ่าน SMS) จนกว่าจะเต็มสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในล็อตแรก (รอบที่ 1) และพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยทางรพ.จะแจ้งขั้นตอนนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่าน QueQ ให้ทราบในเร็วๆนี้

ท่านสามารถตรวจเช็ครหัสการจองว่าอยู่ในล็อตแรก (รอบที่ 1) ได้ที่: https://www.princsuvarnabhumi.com/moderna-check/

* รหัสการจองที่ประกาศข้างต้น ไม่รวมรหัสจองมากกว่า 100 โดสขึ้นไป ขอความกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ที่ประสานไว้ หรือติดต่อ LineOA: @psuv หรือ @princ_experience

** ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ จากทางโรงพยาบาลฯ อีกครั้ง

ทางรพ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัคซีนล็อตแรก ในรอบถัดไป จะมาในเร็ววันนี้ เพื่อให้บริการวัคซีนท่านอย่างเร็วที่สุด ระหว่างนี้ยังแนะนำให้ท่านหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยจากรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิค่ะ