อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

วัคซีนโควิด-19 ยอดสะสมล่าสุด 131.63 ล้านโดส เข็ม 3 ฉีดได้ 35.9%

วัคซีนโควิด-19 ยอดสะสมล่าสุด 131.63 ล้านโดส เข็ม 3 ฉีดได้ 35.9%

วันที่ 15 เม.ย. 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย มีข้อมูลเป็นดังนี้

สำหรับการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนในภาพรวม ณ วันที่ 14 เม.ย. 2565 เวลา 18.00 น. เพิ่มขึ้น 26,928 โดส

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 5,647 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 3,870 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 17,411 ราย

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 14 เม.ย. 2565 (411 วัน) 131,631,366 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 55,998,381 ราย (คิดเป็น 80.5% ของประชากร)
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 50,667,986 ราย (คิดเป็น 72.8% ของประชากร)
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 24,964,999 ราย (คิดเป็น 35.9% ของประชากร)
ผลการฉีด
 
เป้าหมายหลัก