อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

โคราชออกคำสั่งห้ามลอยอังคารในลำน้ำมูลมีโทษทั้งจำและปรับ

ห้ามลอยอังคาร

ในวันนี้ (21 มี.ค.65) ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการนำกระดูกจากการเผาศพมาทิ้งลงในลำน้ำมูล บริเวณพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่มีชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ว่า มีการนำเถ้ากระดูกคนตายที่ฌาปนกิจแล้ว พร้อมด้วยพานธูปเทียน เครื่องใช้ ที่นอน หมอน ของใช้ผู้ตาย มาทิ้งที่ท่าน้ำลำน้ำมูลบริเวณสวนภูมิทัศน์ สวนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัว หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง เฉลี่ยวันละ 3-5 ราย ซึ่งทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำมูลประมาณ 7 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์สิ่งแวดล้อม และอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังหล่าว โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ห้ามลอยอังคาร

โดยทางนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เบื้องต้นในที่ประชุมได้มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

  1. ให้เทศบาลตำบลท่าช้าง ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล ตามมาตรา 27 (เหตุรำคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ) มาตรา 28 (เหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน) อันมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ให้เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล โดยสื่อให้เห็นถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่
  3. ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการฯ ให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย
  4. ให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ จัดชุดเฝ้าระวังการนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล
  5. นำกรณีดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และ 6.ให้ทุกอำเภอแจ้งกรณีดังกล่าวในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมิให้มีการนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล