อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ประกาศลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ยกเว้น ดีเซล ปรับขึ้น 1-2 บาท

ประกาศลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ยกเว้น ดีเซล ปรับขึ้น 1-2 บาท

พีทีที สเตชั่น และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลด “ราคาน้ำมัน” เฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลง 40 สตางค์/ลิตร ส่วน “กลุ่มดีเซล” ปรับขึ้นทุกชนิด 1 บาท/ลิตร ยกเว้น Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 2 บาท/ลิตร โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 65

ส่งผลทำให้ราคาขายใหม่มีดังนี้ GSH95S EVO อยู่ที่ 44.05 บาท/ลิตร, GSH E20S EVO อยู่ที่ 42.94 บาท/ลิตร, GSH E85S EVO อยู่ที่ 36.84 บาท/ลิตร, GSH91S EVO อยู่ที่ 43.78 บาท/ลิตร, Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 33.94 บาท/ลิตร, Hi Diesel S อยู่ที่ 33.94 บาท/ลิตร, Hi Diesel B20S อยู่ที่ 33.94 บาท/ลิตร, Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 46.36 บาท/ลิตร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.).